مدل دستگاه NAC2500 یک دستگاه اکسس کنترل و حضور و غیاب و دارای ثبت تعداد کاربری بالغ بر ۵۰۰۰ عدد میباشد که میتواند تا حداکثر ۶۷۵۰۰ ورود و خروج را درون این دستگاه ثبت نمود. حسگر اثر انگشت این دستگاه دارای سرعت بسبتا بالایی میباشد که میتواند در کمتر از یک ثانیه اثز انگشت را شناسایی و ثبت نماید. امکان برقراری ارتباط برای خروجی این دستگاه پورت عامیانه TCP-IP میباشد تا بتواند با نرم افزار ارتباط برقرار نماید. همچنین دارای رابط RS485 میباشد که میتواند با پورت ویگند ارتباط برقرار نماید. برای راحتی ارتباط کاربر با این دستگاه میتوان به چندین زبان در دستگاه اشاره کرد. با استفاده از این دستگاه میتوان کنترل ورود و خروج پرسنل، ساعت شروع کار و همچنین پایان  کار ، مرخصی و ماموریت را از دستگاه گرفت. این دستگاه ساخت نیتجن کره جنوبی میباشد